نقشه سایت | ورود به سیستم | English WebSite
خانه
 
خدمات
 
آشنایی با موسسه
 
منشورات
 
سند راهبردی
 
تماس با ما
 
 

آشنایی با موسسه

آموزش و تحقیقات
ارکان اصلی موسسه
استخدام
کمیته های تخصصی
 
کمیته های تخصصی موسسه
كميته هاي تخصصي موسسه
به منظور حسن اجراي وظايف تخصصي، كميته‌هاي تخصصي مركب از حسابداران متخصص و با تجربه و كارشناسان ساير رشته ها جمعا  انتخاب شده اند كه زيرنظر مديرعامل و هيئت مديره انجام وظيفه مي كنند. لازم به ذكر است بر اساس ضوابط موسسه، رياست هر يك از كميته‌هاي موسسه، به عهده‌ يكي از اعضاي هيئت مديره موسسه مي‌باشد.كميته‌هاي تخصصي موسسه به قرار زير است:
 
 کمیته تحولات راهبردی
 با 9عضو عهده دار برنامه ریزی استراتژیک موسسه وپایش و ارزیابی شاخص های ارزیابی عملکرد در راستای تحقق راهبردهاوبرمبنای مدلBSCمی باشد.
 
كميته فني و قوانين
اين كميته از هفت عضو تشكيل شده است و تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي فني و حرفه اي و ارائه راه حل براي مسائل خاص حسابداري و حسابرسي شركت ها و واحدهاي مورد رسيدگي و همچنين پاسخگوئي به سؤالات فني و تخصصي همكاران را به عهده دارد.
كميته آموزش و تحقيقات
اين كميته از سه عضو تشكيل شده است و تهيه و تصويب برنامه هاي آموزشي، تحقيقاتي و انتشاراتي و هدايت و نظارت بر برگزاري سمينارها را به عهده دارد.
كميته انضباطي
اين كميته از سه عضو تشكيل شده است و بررسي و اعلام نظر نسبت به موارد تخلف حرفه اي كاركنان مؤسسه از موازين اخلاق و رفتار حرفه اي را به عهده دارد.
كميته تکنولوژی اطلاعات
اين كميته از شش عضو تشكيل و وظيفه هدايت و نظارت بر استقرار سيستم هاي نرم افزاري مناسب (مشتمل بر سيستم اطلاعات مديريتي [M.I.S] و حسابرسي كامپيوتري) و ايجاد بسترهاي لازم براي استقرار اين سيستمها را بر عهده دارد.
كميته ريسك
با 5 عضو عهده‌دار شناسايي،تحليل، ارزيابي،برنامه‌ريزي و كنترل و نظارت ريسك‌هاي كسب و كار موسسه و ارائه پيشنهادات جهت حذف كاهش يا انتقال ريسك‌هاي پيش‌روي موسسه مي‌باشد.

كميته بازاريابي
با 4 عضو ، ضمن مسئوليت مديريت ارتباط با مشتريان، عهده‌دار شناسايي زمينه‌‌هاي متنوع خدمات و ارائه پيشنهادات جهت ورود موسسه به بازارها‌ي جديد مي‌باشد.

كميته وام
با 3 عضو اداره امور وام موسسه را بعهده دارد.
كميته‌ نظام پيشنهاد‌ها
اين كميته با 3 عضو عهده‌دار بررسي و اجراي نظام پيشنهاد‌ها و مديريت پيشنهادهاي واصله در جهت افزايش فضاي مشاركت و بهبود مستمر مي‌باشد.
كميته مديريت منابع انساني
اين كميته هدايت و نظارت بر برنامه ريزي جذب نيروي انساني و كيفيت نيروي انساني، ارتقاء و ترفيعات، اخذ بازخورد از همكاران و برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفي امور پرسنلي را بعهده دارد.
کمیته فرهنگی ، ورزشی و رفاهی
این کمیته به منظور هدایت ، برنامه ریزی و اعمال هماهنگی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی ، ورزشی و رفاهی موسسه به جهت ارتقاء کیفی و کمی اینگونه برنامه ها و تقویت هر چه بیشتر باورهای دینی ، گسترش معارف احکام و اخلاق و رفتار اسلامی و حرفه ای کارکنان تشکیل شده است .